Kritiskt textarbete

Alla pedagoger på Adolfsbergsskolan arbetar under detta läsår med Skolverkets utbildningssatsning ”Läslyftet”.  Det innebär att våra elever får möta en del nya sätt att hantera text och under veckan har vi provat att läsa två texter som handlar om samma sak, men ur två olika synvinklar. Jättespännande och jag blir så imponerad över barnens förmåga att reflektera och framföra sina tankar i grupp. 
Vi i år 3 valde en text som redan fanns som förslag i Skolverkets modul som handlade om olika sett att se på djurförsök, forskning och  läkemedel.  Det har varit viktigt att under dessa arbetspass komma ihåg att det inte finns något givet rätt eller fel, att alla texter är skrivna av någon som vill berätta något för oss utifrån sin synvinkel, att det mesta vi läser gör att vi får nya tankar och ideer som leder oss vidare i livet.
Ett spännande arbete som tar läsningen en nivå vidare.

Solrosor

De små fröna har nu blivit stolta solrosor. Vi har fått fler bildbevis på att många av barnen har tagit väl hand om sina plantor under sommaren. ”Fröken” var lite sämre – de blev nog bara 40 cm höga innan de torkade bort.

Örebro – vår hemstad

I SO arbetar vi nu med ett område som handlar om Örebro- vår hemstad. För att arbetet skall ha en tydlig riktning så skriver jag alltid en pedagogisk planering med mål, arbetssätt och hur eleverna skall redovisa sina förhoppningsvis ökade kunskaper.

När arbetsområdet är slut skall eleverna

  • kunna nämna några olika stadsdelar i Örebro.
  • kunna beskriva några av de kännetecken för Örebro du kan hitta runt om i staden.
  • kunna nämna några av de landmärken du kan hitta i Örebro.
  • kunna namnen på ån och sjön som ligger i Örebro
  • känna till historien bakom någon av de kända personer som figurerat i Örebro genom historien.
  • veta hur Örebros stadsvapen ser ut.
  • kunna peka ut var Örebro ligger på en Sverigekarta

(hela planeringen finner du här – pedagogiskplaneringÖREBRO )

Idag har alla skrivit en text om var man själv bor i förhållande till hela universum.

Volym – liter och dl

Idag har vi ”mattelabbat” för att bli mer säkra på deciliter och liter. Kunskapskraven för år 3 säger att eleverna skall på ett enkelt sätt kunna mäta, jämföra och uppskatta volymer samt använda vanliga enheter som dl och l.

Passa på att låta barnen vara med i matlagningen då man i vardagen använder dessa måttenheter.

 

Läxor

Det här med läxors vara eller icke vara är en fråga man verkligen kan vrida och vända på. I skolverkets skrift ”Läxor i praktiken” diskuteras olika sätt att hantera hemläxor, vilka läxor som har effekt på ökad kunskapsinhämtning och om läxor verkligen passar i en ”skola för alla”.
Vi har inte haft så mycket läxor hittills. Läsläxan är väl motiverad till att man faktiskt behöver ha mer lästid än vad som kan erbjudas i skolan för att bli en god läsare. Matteläxorna har i princip varit på frivillig basis men en sak som är säker – det man tränar på blir man bättre på.
Under hösten tänker jag att vi lägger till en skrivläxa med motiveringen att barnen behöver mer skrivtid, att ni som föräldrar får en inblick i hur era barn tar sig an en skrivuppgift och inte minst, det man tränar på blir man bättre på.
Skrivläxan kallas ”Tankeboken” och grundar sig i barnens egna tankar och funderingar som de får i uppgift att formulera.
Det är inte meningen att ni skall sitta och rätta stavfel i texterna men om barnen frågar efter stavning eller om de stavar fel på vanligt förekommande ord (t.ex och, gick, som…etc..) får ni såklart hjälpa till om ni vill.  När barnet har skrivit klart sin text skall de alltid läsa igenom och rätta/förändra den själv utifrån det som upptäcks.
Tankeboken kommer med hem på fredagar och skall lämnas in på torsdagar samtidigt som läsläxan skall in.
Om man får svårigheter att fixa läxorna hemma så kommer vi inom kort erbjuda läxläsning en gång per vecka. Återkommer kring det.

Uppstart…

Första veckan avklarad och nu börjar vi komma igång med olika arbetsområden. I matematiken kommer vi att arbeta med avrundning och överslagsräkning de kommande veckorna, i svenskan jobbar vi vidare med romanprojektet ”Den magiska dörren” samt alfabetiskt ordning och hemorten Örebro blir vårt fokus i SO.  Vår klass kommer också att ha elevens val tillsammans med 3a och 3b. Under dessa lektioner ansvarar Catta, Erik, Bengt och Gunilla då jag går hem lite tidigare under tisdagar.

Vi börjar ”bo in oss” i vårt nya klassrum som jag personligen tycker är till och med lite bättre än klassrummet på Diamanten. Här nedan kan ni se de fina namnskyltarna som barnen gjort till sina lådor.

Förväntningar…

Så här i början av ett nytt läsår kan det vara bra att tänka igenom vad man har för tankar, önskningar, förhoppningar och mål inför kommande år.
Jag, Sofia, vill gärna veta vad du tänker och hoppas på så använd vår Padlet härnedan för att dela med dig av dina funderingar.
Du klickar på + i nedre höger hörn och skriver, spelar in, skickar en bild… ja, hur du nu vill uttrycka dig kring det som du funderar på inför läsåret 2017/18. Man får absolut vara anonym om man vill och Padleten är öppen för både elever och vårdnadshavare ( jag kommer dock att godkänna kommentarerna innan de blir synliga för alla… ibland kan det bli lite tok på Padlets…).

Gjord med Padlet

Välkomna till SmaragdenBloggen!

Nytt läsår, nytt arbetslag, några nya klasskamrater – ja, då måste vi väl också ha en ny blogg!
Från och med nu kan du som elev, vårdnadshavare, släktingar och kanske även andra intresserade följa arbetet i klass 3 c på Adolfsbergsskolan.
Bloggen är till för att visa vår vardag i skolan, om vad och hur vi lär oss och mot vilka mål vi strävar  i vårt lärande.
Här kan du hitta lärtips, bilder och beskrivningar på vad vi gör i skolan, korta filmer vi producerar själva, länkar som kan vara roliga och nyttiga att följa för att förstärka det vi arbetar med i skolan – helt enkelt massor av förhoppningvis roliga och informativa inlägg som rör vår klass.
Vi lägger aldrig ut våra elevers namn kopplat till ett ansikte utan bilder och filmer är alltid ”onamnade”.

Det är oftast väldigt inspirerande med synpunkter, frågor och glada tillrop så kommentera gärna våra inlägg – det gör att det blir ännu roligare att ”blogga”.
DiamantenBloggen kommer nog att finnas ett tag till om man skulle vilja backa tillbaka för att titta på allt vi hittills publicerat.

Välkommen till SmaragdenBloggen!