Månadsarkiv: mars 2018

Innehålls- och delningsdivision

Under veckan har vi arbetat med division och för att kunna koppla matematiska uttryck till verkliga händelser så pratar vi om innehållsdivision och delningsdivision.

Delningsdivision kan även kallas för ”dela lika division” eftersom det kort  och gott handlar om att dela en summa i lika stora delar.  En uppgift skulle kunna låta så här:

Svante, Astrid och Ebbe skall dela på 12 st bullar . Hur många bullar får de var?

Lösning: 
SVAR: 4 bullar

Innehållsdivision kan kallas för  ”antalsdivision” och då vill man dela upp den stora summan i grupper med ett givet antal i varje grupp. En uppgift kan låta så här:
Agnes har 12 bullar. Hon skall lägga tre bullar i varje påse. Hur många påsar behöver hon?

Svar: 4 grupper

 

Alltså är det skillnad på vilken verklighet som divisionen uttrycker trots att vi skriver det lika.

Det är sådant här resonemang som gör matematik så spännande!